Klockbanken

Klockbanken finns på ÖNBF:s kansli.

Bokning via mail eller telefon kontakt.
OBS boka MINST 2 veckor före tävlingsdagen.
Turordning blir efter bokningsdatum!!!

När ni beställer klockor skall ni skriva till vem klockorna skall skickas till,
telefonnummer samt till vem fakturan kan mailas till.
Klockorna skickas oftast med bussgods och
mottagaren får lösa ut klockorna mot mottagarfrakt.
Klockorna SKALL skickas tillbaks första vardagen efter genomförd
tävling, eller om något annat har överenskommits med ÖNBF:s kansli.