Denna färg i datum rutan = flyttad kurs nytt datum står i rutan.Denna färg i datum rutan = extra kurs

Fr.o.m 20170408 så uppdateras ENDAST inbjudningar till tävlingar på denna hemsida.
Allt annat finns på den nya hemsidan som man kan nå via SBF:s hemsida under distrikt.
Eller via den här adressen http://www.sbf.se/Distrikt/ovrenorrabilsportforbundet/

Förare 2017
Sportgren
Datum
Kategori
Plats
Arrangör
Inbjudan
PM

 

Copyright © 2001 Anette Dalsfelt